Lekdetectie

Home » Lekdetectie
Lekkende leidingTiedema Lekdetectie, voor het opsporen van een lekkage.

Indien u waterschade heeft door lekkage wilt u dit zo snel mogelijk verholpen hebben. Het is echter niet altijd eenvoudig de bron van deze waterlekkage te vinden, dit kan zeer complex zijn. Met geavanceerde apparatuur is Tiedema in staat lekkage van een waterleiding, vloerverwarming, afvoerleiding, cv-installatie of een dak nauwkeurig op te sporen. Dit voorkomt onnodig hak- en breekwerk. Door de vaststelling van het lek kan een lekkende leiding in de badkamer bijvoorbeeld eenvoudig hersteld worden door het verwijderen van slechts één tegel.

Wij gaan verder

Tiedema gaat verder met haar service. Het opsporen van de waterlekkage is één onderdeel van het traject. Na afloop van een lekdetectie maken onze specialisten een uitgebreide rapportage met daarin de oorzaak en foto’s van de lekkage en advies voor het hersteltraject.

Ook kunnen wij vochtproblemen bij waterschade beperken. Tiedema Droogtechniek is gespecialiseerd in het verhuren van diverse soorten condensdrogers / bouwdrogers en heeft de juiste expertise in huis om deze drogers adequaat in te zetten.

Ons werkgebied strekt zich uit over geheel Nederland.

Methoden

Om de waterlekkage met succes op te sporen passen wij verschillende meettechnieken toe. Hiermee kunnen onze specialisten de plaats van de lekkage nauwkeurig, snel en kostenbesparend vaststellen. Door deze aanpak beperken we de overlast voor de klant en voorkomen we hoge kosten voor materiaal en arbeid in verband met het repareren van de lekkage.

Endoscopie

Deze techniek is zeer geschikt voor het opsporen van lekkages in moeilijk toegankelijke, holle ruimtes, zoals spouwmuren, douchebakken, baden, afvoeren, etc. De endoscoop bestaat uit een (flexibele) slang met aan het uiteinde een camera. Hiermee kunnen wij dan via een beeldscherm zien wat zich in deze ruimte bevindt.

Drukmeting

Bij drukmeting worden met behulp van een perspomp de drukhoudende leidingen op druk af geperst. Hiermee kan drukverlies in de water- of cv-leidingen worden waargenomen om te bepalen of deze lek zijn. Soms is hulp van een installateur nodig indien we bij grotere installaties bepaalde delen moeten afkoppelen.

Vochtmeting

Door middel van een weerstandsmeting worden bepaalde vochtpatronen achterhaald. Zo kan worden vastgesteld waar zich het meeste vocht bevindt én of in een later stadium geforceerde droging van de vochtplek vereist is.

Thermografie

Deze methode wordt ook wel infrarood genoemd en is inzetbaar voor verschillende soorten lekkages, zoals leidingtechnische en bouwkundige lekkages. Enkele voordelen van thermografie:

– thermografie werkt preventief
– er is geen contact met het oppervlak vereist
– thermografie is een snelle opsporingsmethode

Thermografie wordt bovendien gebruikt voor het opsporen van warmteverlies in woningen. Dit komt regelmatig voor en wordt veroorzaakt door fouten bij het aanbrengen van isolatiemateriaal in spouwmuren, dakisolatieplaten die niet precies op elkaar aansluiten en kieren bij ramen en deuren.

Rookproef

De rookproef wordt uitgevoerd bij daklekkages op plaatsen waar de dakbedekking niet verkleefd is. Bij deze methode wordt rook onder de bedekking doorgeblazen, waardoor de lekkage visueel kan worden opgespoord.

Leidinglokalisator

Met de leidinglokalisator kan het verloop van metalen en koperen leidingen worden opgespoord. Door middel van het creëren van een frequentie signaal over deze leidingen kan met een ontvanger het verloop van de leiding in kaart worden gebracht.

Akoestische Opsporingsmethode

Bij lekkages in drukhoudende leidingen gaan deze gepaard met een ruis. Dit geluid kan eventueel versterkt worden door de leiding op luchtdruk te zetten. Dit geluid is dan op te sporen d.m.v. onze bodemmicrofoon waarmee elk geluid hoorbaar kan worden gemaakt.

Kleurstofdetectie

Bij deze methode worden kleurstoffen in de afvoerleiding toegepast om te bepalen of zich in deze leiding een lekkage bevindt. Tevens is het mogelijk om deze techniek toe te passen bij daken en (parkeer)kelders of een andere niet-waterdichte bouwkundige constructie.

Tracergas Detectie

Deze techniek wordt gebruikt voor het opsporen van lekkages in diverse leidingen, zoals water- en verwarmingsleidingen. Wanneer een leiding met tracergas onder druk wordt gezet komt het gas door de lekkage naar buiten. Omdat dit gas vluchtiger is dan water kunnen minimale lekkages, scheurtjes en barstjes met behulp van een detector worden opgespoord. Deze methode is uitstekend geschikt om lekkages in vloerverwarming op te sporen.

Ultrasoon

Elke lekkage in een leiding maakt een geluid. In veel gevallen is dit voor de mens niet hoorbaar. Met de ultrasoon kan dit geluid wel waargenomen worden. De ultrasoon wordt bovendien gebruikt voor het in kaart brengen van bouwkundige luchtlekkages.